REHABILITACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM

17 Kwiecień, 2020

REHABILITACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM

Fundusz GRANTOWY proSCIENCE!

Grant w Konkursie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „ProSCIENCE 2,0” o przyznanie środków na finansowanie inwestycji aparaturowej pt.

ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI U DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU ZE SPEKTRUM AUTYZMU