Rola matki w życiu dziecka niepełnosprawnego- Edukacyjny Friday!

31 Styczeń, 2020

Rola matki w życiu dziecka niepełnosprawnego- Edukacyjny Friday!

„Rola matki w życiu dziecka niepełnosprawnego

Bycie matką lub opiekunką chorego, niepełnosprawnego dziecka jest trudnym zadaniem. Matka wychowując taką pociechę napotyka na wiele problemów. Dotyczą one różnych sfer i pojawiają się na różnych etapach życia, ale niemal zawsze obciążają psychicznie i naruszają sferę emocjonalną opiekunki. Sytuacja rodziny mającej dziecko z niepełnosprawnością zależy często od: rodzaju niepełnosprawności, momentu kiedy niepełnosprawność powstała, liczby oraz wieku rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością, majętności rodziny, stanu psychicznego oraz fizycznego najbliższych. Duży wpływ mają także: długotrwały i całodobowy obowiązek opieki ( u dzieci z niepełnosprawnością wraz z wiekiem zakres opieki wzrasta ), większy wysiłek sił psychicznych oraz fizycznych (…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a27