„Rola nauczyciela wspomagającego”

29 Listopad, 2019

„Rola nauczyciela wspomagającego”

„Rola nauczyciela wspomagającego

            Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają problemy z realizacją zadań, a także z ich planowaniem. Trudności wiążą się z brakiem płynności myślenia oraz działania, koncentrowaniu się na szczegółach, pomijaniu kontekstu. Mają skłonność do ciągłego powtarzania danej czynności, a co za tym idzie- niechętnie robią coś nowego. Brak zdolności do rozpoznawania stanów umysłu innych osób jest przyczyną wynikających problemów w zakresie interakcji społecznych. Ta zdolność odpowiada za współdziałanie z ludźmi, empatię do innych, pomaga dostrzegać powiązania pomiędzy przyczyną a skutkiem, oraz pozwala na odnajdywanie się w wielorakich sytuacjach społecznych. Deficyty w tym obszarze potęgują niemożność dzielenia się przeżyciami a także emocjami jak też identyfikacją takich stanów u innych osób (…)”

Więcej do poczytania na naszej platformie edukacyjnej: http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a16