Rozwój Społeczny w ASD- kolejna porcja wiedzy na weekend!

18 Październik, 2019

Rozwój Społeczny w ASD- kolejna porcja wiedzy na weekend!

„Rozwój społeczny osób z ASD

Biorąc pod uwagę badania epidemiologiczne i własne doświadczenia w pracy klinicznej z dziećmi dotkniętymi autyzmem, L.Wing i J.Gould dokonały podziału dzieci ze spektrum autyzmu na trzy podtypy, w opracowaniu których za podstawowe kryterium obrały funkcjonowanie społeczne badanych osób[1].

Do pierwszej grupy autorki zaliczyły osoby pełne rezerwy, zdystansowane, powściągliwe (The Aloof Group). To jednostki aktywnie unikające kontaktów społecznych, wydające się być „zamknięte w sobie”, jakby przebywały w „zamkniętym kloszu”. Występują u nich brak mowy, unikanie kontaktu wzrokowego, wzbranianie się przed przytuleniem, brak poszukiwania wsparcia i pocieszenia (…)”

Więcej do poczytania na naszej internetowej platformie edukacyjnej:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a10