Seminarium „Rehabilitacja funkcji poznawczych”

13 Luty, 2020

Seminarium „Rehabilitacja funkcji poznawczych”

Każdy dzień to nowe wyzwanie dydaktyczne. Tym razem w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym Im. W. Degi w Poznaniu.

Seminarium „Rehabilitacja funkcji poznawczych” 🥰

https://www.facebook.com/CETspektrumautyzmu/photos/pcb.756315831503226/756315631503246/?type=3&theater