ADRESACI: terapeuci, psycholodzy, nauczyciele, pozostali specjaliści i wszystkie inne osoby zainteresowane.

CZEGO DOTYCZY SZKOLENIE:

Podczas tego szkolenia pochylimy się nad specyficznymi realiami pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa i terapeuty w kontekście nieustannego narażenia na stres , w związku z wykonywanym zawodem. Stres, który ma swe źródło zarówno w pracy z dzieckiem, jego rodzicem oraz całym gronem pedagogicznym. Weźmiemy pod uwagę zwłaszcza obecną sytuację nauczania hybrydowego, która generuje kolejne pokłady, już i tak nadmiernie  doświadczanego stresu.

DZIĘKI SZKOLENIU:

  • Poznasz oddziaływanie stresu zarówno na swoje funkcjonowanie mentalne, emocjonalne jak i fizyczne.
  • Otrzymasz odpowiedź na pytanie, czy stres może mieć pozytywny wydźwięk w Twoim życiu.
  • Przedstawione zostaną zasady mądrego przeżywania sytuacji stresogennych.
  • Poznasz i będziesz uczył się wdrażania w codzienność konkretnych techniki samoregulacyjnych, zajmujących kilka minut dziennie!
  • Będziesz kształtował/a przekonania asertywne, których praktykowanie ma znaczący wpływ na samodzielne regulowanie poziomu przeżywanego stresu.
  • Nauczysz się kształtować postawę proaktywną w miejsce postawy reaktywnej, co skutkuje realnym zarządzaniem sobą w sytuacjach stresogennych.
  • Otrzymasz wskazówki jak reagować w sytuacjach konfliktowych i nacechowanych przemocą werbalną.
  • Zdobytą wiedzę będziesz potrafił/a przenieść na realia życia prywatnego, w którym również doświadczysz realnej zmiany , związanej ze zbudowaną odpornością psychiczną, co jest naturalnym rezultatem zarządzania sobą w stresie.

 


Program: