Tytuł spotkania Rodzaj kursu Data rozpoczęcia Czas trwania

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
19.10.2019 10 godzin

Podstawy terapii psychologicznej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
17.11.2019 10 godzin

KROK PO KROKU Z AUTYZMEM – diagnoza autyzmu i co dalej?

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
24.11.2019 10 godzin

Płciowość w niepełnosprawności

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 150 zł (brutto)
warsztat
30.11.2019 2 godzin

MODELOWY SYSTEM WSPARCIA dla osób z autyzmem

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 150 zł (brutto)
szkolenie
30.11.2019 2 godzin

Wspieranie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350.00 zł (brutto)
szkolenie
30.11.2019 10 godzin

W świecie zaburzeń integracji sensorycznej- Oczami dziecka z autyzmem

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 150 zł (brutto)
warsztat
01.12.2019 3 godzin

Zbieranie funduszy na rzecz rehabilitacji dzieci

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 150 zł (brutto)
szkolenie
01.12.2019 2 godzin

Niepokojący rozwój dziecka – warsztaty dla świadomych rodziców

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 150 zł (brutto)
warsztat
07.12.2019 2 godzin

Jak dostosować środowisko dla dziecka z autyzmem?

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
07.12.2019 10 godzin
szkolenie
08.12.2019 10 godzin
szkolenie
13.12.2019 10 godzin

Podstawy terapii logopedycznej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
14.12.2019 10 godzin

Moduł II – Od komunikacji niewerbalnej do słowa lub znaku

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
10.01.2020 10 godzin

Podstawy terapii ruchowych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
12.01.2020 10 godzin

Jak odżywiać dziecko ze spektrum autyzmu?

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
17.01.2020 10 godzin
szkolenie
18.01.2020 10 godzin

Podstawy muzykoterapii w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Dostępność: wolne miejsca!

Cena całkowita: 350 zł (brutto)
szkolenie
19.01.2020 10 godzin