MODUŁ I teoretyczny stacjonarny, w Poznaniu w wymiarze 10 h szkoleniowych.

MODUŁ II i III  praktyczny stacjonarny w Poznaniu. Oba moduły obejmują 15 h szkoleniowych i kończą się egzaminem uprawniającym do uzyskania CERTYFIKATU TERAPEUTY RĘKI DZIECKA Z WYZWANIAMI ROZWOJOWYMI.

 

 

 

Certyfikat Terapeuty Ręki dziecka z wyzwaniami rozwojowymi !

INNOWACYJNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY  opracowany w oparciu o wieloletnią pracę z małym pacjentem.

Połączenie elementów terapii fizjoterapeutycznej oraz technik neurorozwojowych daje holistyczne i skuteczne wsparcie rozwoju funkcji grafomotorycznych kończyny górnej.

Nowoczesny program terapeutyczny kierujemy do grona osób pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, a w szczególności do  fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów.

Moduł II i III jest w całości prowadzony w formie praktycznych warsztatów w strojach sportowych;

Kurs wyróżnia się dużym wachlarzem zajęć praktycznych w oparciu o solidne zaplecze rehabilitacyjne oraz diagnostyczne.

Obejmuje 25 godzin dydaktycznych.


Program: