ADRESACI:  nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

WARSZTAT DOTYCZY :  Umiejętności szeroko pojętej współpracy w triadzie: nauczyciel-rodzic-dziecko z dużym naciskiem na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.  Warsztat będzie dotyczyć m.in. głębszego zrozumieniu funkcjonowania rodziny i odszukania jej potencjału.

 

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK: pozna realia psychospołeczne funkcjonowania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub/i niepełnosprawnością. Nauczy się rozpoznawać indywidualny potencjał owej rodziny, dzięki czemu terapia stanie się naturalnym elementem dnia. Atutem szkolenia jest praktyczny warsztat komunikacji na linii nauczyciel-rodzic, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i stresogennych. Uczestnik pozna zarówno  Trolle, które burzą relację i współpracę, jak i  jej sprawcze składowe.  Dowie się również w jaki sposób przekazywać niepokoje związane z rozwojem dziecka. Całość zaplanowana jest tak, by nauczyciel/terapeuta otrzymał konkretne narzędzia, dzięki którym poradzi sobie ze stresem, jaki generuje kontakt z rodzicami. Większość treści warsztatowych jest przekładalna na wszystkie przestrzenie relacji i komunikacji, które nas spotykają w życiu.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa!


Program: