„Tworzenie IPETu”- Edukacyjny Piątek :-)

13 Grudzień, 2019

„Tworzenie IPETu”- Edukacyjny Piątek :-)

„Tworzenie IPETu

            Specjaliści i nauczyciele przygotowują dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). Program tworzony jest na podstawie diagnozy, obserwacji, informacji od rodziców oraz z uwzględnieniem treści zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny opracowuje się w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. Diagnoza, określenie deficytów i mocnych stron oraz analiza dostępnych dokumentów umożliwia stworzenie propozycji zadań i form wsparcia dostosowanych do potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz psychofizycznych dziecka[1].”

Więcej do poczytania na naszej stronie http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a18

A niebawem także szkolenie z tej tematyki. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i zakładki „WYDARZENIA”