Uczeń z autyzmem w systemie edukacji – Edukacyjny piątek :-)

08 Listopad, 2019

Uczeń z autyzmem w systemie edukacji – Edukacyjny piątek :-)

„Uczeń z autyzmem w systemie edukacji    

Obecna pedagogika zajmuje się w szczególności oddziaływaniem wychowawczym i  nauczaniem ukierunkowanym na indywidualne cechy uczniów. Obowiązek szkolny obejmuje całość osób w ustalonym wieku i różniących się w sferze rozwoju fizycznego i  psychicznego. Wpływ na to co wyróżnia osoby mają stosowane działania typu: wspomaganie rozwoju dziecka, nadawanie różnego rytmu uczenia się, różnicowanie programu nauczania, organizowanie klas dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  a także tworzenie nauczania specjalnego. Pedagogika koncentruje się na sprzyjających warunkach rozwojowych, które są podstawą integracji społecznej. Połączenie dotyczy kształcenia dzieci  z zaburzeniami w rozwoju razem z dziećmi o prawidłowej drodze rozwoju. Należy jednak wziąć pod uwagę indywidualne możliwości i potrzeby (…)”

Więcej na naszej witrynie http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a13