Warsztat On-Line: praca zdalna z przedszkolakami

10 Styczeń, 2021

Warsztat On-Line: praca zdalna z przedszkolakami

Praca zdalna z przedszkolakami- czyli warsztat ON-LINE o kształtowaniu MAŁEJ MOTORYKI

ADRESACI: nauczyciele, terapeuci, rodzice, opiekunowie oraz inne osoby zainteresowane

WARSZTAT DOTYCZY:  możliwości wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, poprzez pracę zdalną, nad najczęstszymi problemami związanymi z zaburzeniami motoryki małej

DZIĘKI WARSZTATOWI  uczestnik otrzymuje pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących metod indywidualnej pracy z dzieckiem, oraz ćwiczeń i zabaw wspomagających motorykę małą.

Po warsztacie uczestnik potrafi sam zaplanować pracę z dzieckiem z dysfunkcjami motoryki małej oraz wykonać zabawki stosowane w terapii ręki.

 

Zapisy na: https://spektrumautyzmu.pl/praca-zdalna/