Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem- Edukacyjny piątek w CET

24 Styczeń, 2020

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem- Edukacyjny piątek w CET

„Wsparcie całej rodziny dziecka z autyzmem

Dzieci ze spektrum autyzmu są niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla swoich rodziców i mają ogromny wpływ na całą rodzinę. Ich często niezrozumiałe zachowanie może być wynikiem licznych trudności sprawiających, że zwykłe czynności i sytuacje mogą być przyczyną wystąpienia sytuacji trudnej. Uważa się, że podejście skoncentrowane na rodzinie jest najlepszą formą pomocy ponieważ skupiona jest na indywidualizacji i elastyczności, a jej celem jest szeroko pojęta pomoc i wsparcie rodziny i dziecka. Zakłada się, że rodzina pełni nie tylko funkcję informacyjną i wykonawczą, ale też czynnie uczestniczy w tworzeniu celów, zakresu i formy pomocy jakiej potrzebują. Dodatkowo celem pracy z rodziną jest przygotowanie jej do wychowania dziecka z niepełnosprawnością i umacnianie więzi rodzinnych.  (…)”

Więcej do poczytania na naszej edukacyjnej platformie:

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a26