WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

15 Kwiecień, 2020

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

GRANT pt. „WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU“ realizowanego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

Działanie 4.1: Innowacje społeczne,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

O naszym grancie na: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/wsparcie-opiekunow-dzieci-ze-spektrum-autyzmu/

Do obejrzenia produktu finalnego zapraszamy na: http://www.autyzm.ump.edu.pl