ADRESACI: szkolenie dedykowane jest nauczycielom wspomagającym oraz wszystkim osobom zainteresowanym organizacją procesu uczenia się – nauczania ucznia ze spektrum w placówce edukacyjnej

SZKOLENIE DOTYCZY głównych strategii wspierających ucznia ze spektrum autyzmu podczas lekcji oraz przerw spędzanych w szkole

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK zapozna się z podstawowymi założeniami procesu wspierania ucznia ze spektrum autyzmu podczas pobytu w placówce edukacyjnej – zarówno w czasie lekcji, jak i przerw oraz zajęć dodatkowych. Szkolenie odpowiada na potrzebę specjalistycznego przygotowania nauczycieli wspomagających do tego, aby potrafili nawiązać z uczniem ze spektrum realny, pogłębiony kontakt warunkujący skuteczność procesu pomagania oraz uczenia się-nauczania.


Program: