ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane

SZKOLENIE DOTYCZY praktycznych aspektów radzenia sobie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz zaburzeń wypróżniania u dzieci w wieku rozwojowym.

Ponadto, wyjaśniony zostanie  wpływ spożywania różnych pokarmów na zachowanie, odporność i codzienne funkcjonowanie osób z zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzmu.

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK będzie znał strategie radzenia sobie z problemem niejadków, nadmiernych łasuchów, czy miłośników wybranych pokarmów. Każdy uczestnik szkolenia uzyska praktyczne umiejętności oraz wiedzę krok po kroku jak poprawić stan dziecka.


Program: