Wykładowcy na studiach podyplomowych- dr Mirosława Cylkowska-Nowak

14 Wrzesień, 2020

Wykładowcy na studiach podyplomowych- dr Mirosława Cylkowska-Nowak

‼️📗📚📌⏲STUDIA PODYPLOMOWE- Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu ⏲📌📚📗‼️
Prezentacja Wykładowców!
Dr Mirosława Cylkowska-Nowak
📌Doktor nauk humanistycznych, logopedka, arteterapeutka, pedagożka; zatrudniona na
stanowisku starszego wykładowcy, kieruje Pracownią Terapii Zajęciowej w Katedrze
Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka podyplomowych Studiów Logopedii oraz
Studiów Glottodydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto, ukończyła:
międzyuczelniane Studia Podyplomowe „Pacjent i jego środowisko” (Instytut Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Zakład Psychologii Klinicznej Akademii Medycznej
w Poznaniu); Studia Podyplomowe „Health Promotion” (Nene College w Northampton,
Wielka Brytania); Podyplomowe Studia Arteterapii (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu);
szkolenie specjalistyczne Psychoterapia behawioralna w leczeniu zaburzeń mowy i zaburzeń
emocjonalnych (Polska Fundacja Zaburzeń Mowy i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie); Kurs I0 Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (Uniwersytet Gdański);
szkolenia: Wychowanie montessoriańskie we Włoszech z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat (Prisca
Melucco, instruktorka pedagogiki Montessori z Rzymu) oraz Wychowanie kosmiczne,
wykorzystanie materiału rozwojowego w pracy w szkole (Joachim Dattke, instruktor
pedagogiki Montessori w Monachium) w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie; szkolenie „Terapeuta robota terapeutycznego PARO”
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu); Stymulacja sensoryczna z wykorzystaniem mas
plastycznych (dr Anna Klatkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu); Terapia
sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych (dr Anna Regner, Wrocław);
Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból, dr
Anna Regner, Wrocław); Motoryka mała – czyli jak bawić się i pracować z dziećmi z
deficytami rozwojowymi (mgr Marta Mikołajczyk, Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne
Spektrum Autyzmu w Poznaniu); Terapeutyczne wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym,
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu); Warsztat pracy psychologa dziecięcego. Wprowadzenie
do metody self-reg i kids skills (mgr Ewa Gordziej-Niewczyk, Uniwersytet Medyczny w
Poznaniu). Doświadczenia w pracy logopedycznej głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolonym.
📌Autorka i redaktorka 253 publikacji naukowych.
📚 Szczegóły na: http://podyplomowe.ump.edu.pl/…/kompleksowy-system-wsparcia…