Wykładowcy na studiach podyplomowych- dr Paulina Gołaska

15 Wrzesień, 2020

Wykładowcy na studiach podyplomowych- dr Paulina Gołaska

‼️📗📚📌⏲STUDIA PODYPLOMOWE- Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu ⏲📌📚📗‼️
Prezentacja Wykładowców!
Dr Paulina Gołaska-Ciesielska
📌Psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka, wykładowczyni akademicka.
📌Od dziesięciu lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu
oraz ich rodzinami. Interesuje się tematyką wspierania rozwoju emocjonalnego
i społecznego człowieka. Prowadzi Centrum Wspierania Relacji, w ramach którego
organizuje szkolenia, warsztaty, grupy spotkaniowe, superwizje oraz konsultacje
indywidualne dla rodziców i nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu
i/lub niepełnosprawnością oraz wszystkich przeżywających trudności społeczne lub
emocjonalne.
📌Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją
FIONA, Fundacją Autism TEAM, Fundacją „Dziecko w Centrum” wraz z którymi
działa na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.
📌Autorka licznych publikacji popularno-naukowych, a także projektów badawczoaplikacyjnych, m.in. innowacji społecznej „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja
społeczna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu mających trudności
w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” przygotowanej w ramach Wielkopolskiego
Inkubatora Innowacji Społecznych WINS.
Jest propagatorką podejścia relacyjnego w wychowaniu, terapii i edukacji,
w szczególności osób z wyzwaniami rozwojowymi.
📚 Szczegóły na: http://podyplomowe.ump.edu.pl/…/kompleksowy-system-wsparcia…