„Wypalenie zawodowe nauczycieli / terapeutów”- Edukacyjny piątek :-)

20 Grudzień, 2019

„Wypalenie zawodowe nauczycieli / terapeutów”- Edukacyjny piątek :-)

„Wypalenie zawodowe nauczycieli

Napotkane problemy, wynikające z obciążenia zawodowego i z braku dostatecznej informacji utrudniają zaangażowanie w pracę, obniżają jakość życia oraz wpływają na jakość świadczonych usług, a także naruszają sferę emocjonalną nauczycieli i terapeutów. Sytuacja osób pracujących z dzieckiem z niepełnosprawnością zależy często od: rodzaju niepełnosprawności, momentu kiedy niepełnosprawność powstała oraz wsparcia dziecka w grupie pierwotnej czyli w środowisku rodzinnym (…)”

Więcej na naszej platformie edukacyjnej

http://www.autyzm.ump.edu.pl/#/content/a20