ADRESACI: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i inne osoby zainteresowane.

WARSZTAT DOTYCZY Zbierania środków finansowych na rzecz rehabilitacji dzieci

UCZESTNIK otrzyma pakiet niezbędnych informacji praktycznych dotyczących możliwych form gromadzenia środków oraz źródeł ich pozyskiwania. Wyjaśnione zostaną kwestie sposobu finansowania rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Po warsztacie uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne jak zdobywać środki finansowe na rehabilitację dziecka.

Rodzicu! Dzięki szkoleniu uzyskasz garść rzetelnych informacji związanych z refundacją rehabilitacji z różnych źródeł.


Program: