Zespół terapeutyczny i jego rola- seminarium

30 Grudzień, 2019

Zespół terapeutyczny i jego rola- seminarium

Popołudniowe seminarium dotyczące zespołu terapeutycznego w całościowym usprawnianiu dziecka niepełnosprawnego 🙂

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji

https://www.facebook.com/CETspektrumautyzmu/photos/pcb.735707163564093/735706850230791/?type=3&theater